Secret Sillie in het onderwijs

Secret Sillie is met name in het basisonderwijs een goede tool om thema's bespreekbaar te maken.

Het doel van deze methode is om de leerkracht een idee te geven wat er speelt binnen de groep, de dynamiek in de groep in kaart te brengen en wat er eventueel speelt bij het kind individueel. De leerkracht / school kan met de informatie die het oplevert gerichter hulp inzetten waardoor zowel de groep als het individuele kind op korte termijn de juiste hulp aangeboden kan krijgen.

Dit is mogelijk doordat deze methodiek leerlingen de mogelijkheid bied om op een anonieme manier te communiceren. Hierdoor voelt het kind zich veilig om te vertellen wat hij of zij wil, zonder een directe confrontatie aan te gaan met zijn of haar klasgenootjes en/of leerkracht.


 

De thema's

Onderstaand een impressie van thema's die met behulp van Secret Sillie bespreekbaar gemaakt kunnen worden

Voor prijzen en meer informatie neem contact op met info@secretsillie.nl