Stichting Omgaan met Pesten

 

   

Secret Sillie en St. Omgaan met Pesten

De Stichting Omgaan met Pesten onderschrijft het initiatief van Secret Sillie, daar communicatie tussen kinderen en volwassenen een essentiƫle factor is om pestgedrag te (kunnen) signaleren. Juist omdat het vaak voor een kind lastig is om emoties en gevoelens rechtstreeks te ventileren naar een opvoeder, hulpverlener of leerkracht, vinden wij Secret Sillie een mooi en passend middel om die communicatie te verbeteren en op gang te helpen. Zodat ook op die manier een onderwerp als pesten, dat vaak plaats vindt in het verborgen gebied, bespreekbaar gemaakt wordt.

Als Secret Sillie in het onderwijs gebruikt wordt en leerkrachten in een groep of klas het onderwerp pesten behandelen, dan kunnen zij zich voor meer informatie over pesten en/of eventuele ondersteuning wenden tot onze organisatie. Onze contactgegevens zijn te vinden op www.omgaanmetpesten.nl

De Stichting Omgaan met Pesten is een professionele organisatie die zich ten doel stelt het pestprobleem te voorkomen en aan te pakken. Zij doet dit door:

Onze werkwijze is gericht op het aanbieden van praktische mogelijkheden aan pestslachtoffers om pesten tegen te gaan en/of te stoppen. Wij willen alle rollen in en betrokkenen bij pesten adresseren. Vooral omdat bijvoorbeeld bij een school niet alleen de slachtoffers, maar ook de pesters zelf, de meelopers, de buitenstaanders, de aanmoedigers en de helpers er bij betrokken zijn. Honderden kinderen en tientallen organisaties zijn inmiddels door de Stichting geholpen. Ouders, scholen, kinderopvangorganisaties en bedrijven kunnen bij de Stichting terecht voor praktische ondersteuning bij het voorkomen en tegengaan van pesten. Kijk voor meer informatie op www.omgaanmetpesten.nl